Tango Beginner’s Day

 > Warsztaty >  Tango Beginner’s Day

——————ENGLISH BELOW——————

Drodzy Tangueros/as
Ty, który zacząłeś czuć, że tańczenie tango było jedną z najlepszych twoich decyzji w ostatnim roku.
Tylko Ty, który chcesz rozpocząć tę cudowną, niekończącą się podróż.
Albo nawet ty, który pragniesz spędzić czas z przyjaciółmi, tańcząc ten namiętny taniec…

Zapisz datę!
Sobota 20 sierpnia!
Warsztaty: Twój kolejny krok naprzód.
Bezpłatna lekcja: jeśli uważasz, że tango jest stworzone dla Ciebie.
Milonga: po prostu tańcz, poznawaj nowych ludzi, baw się dobrze!

Gdzie?  Volver oczywiście. Barskiej 26.
Twoje miejsce.
Tu casa de tango.


Harmonogram:

15:00: I warsztat (75 min)
Zrozumienie ZMIANY KIERUNKÓW
Technika, elementy, które pozwolą lepiej zarządzać parkietem.

15 minut przerwy

16.30: II warsztat (75 min)
KREATYWNOŚĆ
Co robić? Gdzie iść? Te pytania nigdy nie umknęłyby ci w głowie, aby poprawić improwizację.

15 minut przerwy

18:00: bezpłatna lekcja (od 0)
Podstawa podstaw. Pierwsze ABC tanga.

19:00: Milonga
Przynieś trochę jedzenia lub picia, aby się dzielić i baw się dobrze!


Ceny:

1 warsztat: 60 zł (50 zł dla uczniów Volver)
2 warsztaty: 100zł (80zł dla uczniów Volver)

Miejsce jest ograniczone do max 7 par.

Informacje i zapisy:
E-mail:
volvercasadetango@gmail.com

Telefony:
Marta: 606273515
Gianpio: 690603015Tangolovers!
You, who started to feel that dancing tango was one of the best your decision in the last year. 
Just you, who wants to start this wonderful never ending journey.
Or even you, who wants enjoy a time with friends, dancing this passionate dance…

Save the date!
Saturday, 20 of August!
Workshops: your next step forward. 
Free lesson: if you think that tango is made fo you.
Milonga: just dance, meet new people, have fun! 

Where? Volver of course. Barska 26.
Your place.
Tu casa de tango. 


Schedule:

3 pm: 1st workshop (75 min)
Understanding CHANGE OF DIRECTIONS
Technique, elements which will allow you to manage the dance floor better.

15 min break 

4.30pm: 2nd workshop (75 min)
CREATIVITY
What to do? Where to go?
Those question would never miss in your head to improve improvising. 

15 min break

6 pm: free lesson (from 0)
The base of basic. First ABC of tango. 

7 pm: Milonga
Bring some food or drink to share and have fun!


Prices: 

1 workshop: 60zl (50zl for Volver’s students)
2 workshops: 100zl (80zl for Volver’s students)

Spot are limited to max 7 couples. 

Info and registration: 
Email:
volvercasadetango@gmail.com

Phones: 
Marta: 606273515
Gianpio: 690603015