Tango Meeting With Alejandro & Marisol

 > Warsztaty >  Tango Meeting With Alejandro & Marisol

——-ENGLISH BELOW——-
Już po raz trzeci Alejandro Larenas i Marisol Morales będą w Krakowie od 14 do 21 września!
W tym okresie, w weekend od 16 do 18 będziemy przebywać w cudownym
B&B Dwór w Lanckoronie, gdzie zaproponują 4 warsztaty i pokaz Tango.
Zapisz daty!
Miejsca są ograniczone!!! (mniej więcej 20 osób)
Więc nie czekaj zbyt długo z rezerwacją! Mamy fantastyczne propozycje do zaproponowania, aby zaspokoić wszystkie Twoje potrzeby i spędzić razem wspaniały czas!HARMONOGRAM:
-piątek 16/7:
Dotarcie na miejsce około 18:00.
Aperitif, kolacja i praktyka.

-sobota 17/7:
9-11 rano: śniadanie11:00-14:30: warsztaty 1 i 2
Muzykalność
15 minut przerwy
Milonga
21:00-2:00: Milonga z pokazem (otwarte dla wszystkich)
Dj Chucky (Argentyna/Polska)

-niedziela 18/7:
9-11 rano: śniadanie11:00-14:30: Warsztaty 3 i 4
Sakady i Ganchos
15 minut przerwy
BoleosOkoło

17:00 wracamy do Krakowa.

O 19:00 startuje Milonga Popo (Barska 26)
Dj Emmanouela Satiropoulou (Grecja)CENY:
Early Bird będzie do 15/8
(dotyczy tylko pełnego karnetu)

-690zł (150 euro)
all inclusive (4 warsztaty, 2 noce plus śniadanie, sobotnia Milonga)
-370zł (80 euro)

Tylko warsztaty FormułyPo 15/8
-790 zł (175 euro) all inclusive

-450 zł (100 euro)
Tylko warsztaty Formuły

Sobotnia Milonga
-30zł

Specjalna Popo w dniu 18.08
(zobaczysz dlaczego będzie specjalna)
-20zł

Prywatne lekcje
-260zł (60 euro)


Możliwość zjedzenia obiadu i kolacji w tym samym miejscu za dopłatą 50zł (12 euro) za posiłek.
Wyłącznie przez rezerwację.
Możliwe jest również zakwaterowanie w innych kwaterach (wkrótce więcej informacji o możliwościach).
W przypadku różnych opcji, próśb lub potrzeb staramy się zrobić, co jest możliwe, aby Ci pomóc i sprawić, abyś czuł się równie komfortowo.


INFORMACJE I REJESTRACJE:
volvercasadetango@gmail.com
lub zadzwoń do nas
+48 690603015 (Pio)
+48 606273515 (Marta)W ciągu najbliższych tygodni otrzymasz więcej informacji i szczegółów na temat całego wydarzenia. Bądźcie czujni!!Marta i Gianpio

————————————————————————————————————

For the 3rd time Alejandro Larenas and Marisol Morales will be in Cracow from 14 to 21 of September!
During this period, on the weekend from 16 to 18th we will stay at the wonderful 
B&B Dwór w Lanckoronie where they will propose 4 workshops and a Tango show.
Save the dates!
Spots are limited!!! (more or less 20 people) 
So don’t wait too long to book yours!
We have fantastics propositions to propose in order to satisfy all your needs and spend a wonderful time together! 

SCHEDULE:
-Friday 16/7:
Getting the place around 6 pm.
Aperitif, dinner and practica.

-Saturday 17/7:
9-11am: Breakfast11am-14.30pm: 1st and 2nd Workshops
Musicality
15 min break
Milonga

9pm-2am: Milonga with show (It’s open for everybody)
Dj Chucky (Argentina/Poland)

-Sunday 18/7:
9-11am: Breakfast11am-14.30pm: 3rd and 4th Workshops
Sacadas & Ganchos 
15 min break
Boleos

Around 5pm we come back to Cracow.
At 7pm Milonga Popo starts (Barska 26)
Dj Emmanouela Satiropoulou (Greece)


PRICES:
The early bird will be till 15/8
(applicable only with full pass)

-690zl (150 euros)
all inclusive (4 workshops, 2 nights plus breakfast, Saturday’s Milonga)

-370zl (80 euros)
Formula Workshops Only

After 15/8
-790zl (175 euros) all inclusive

-450zl (100 euros)
Formula Workshops Only

Saturday’s Milonga 
-30zl 

Popo on 18/8
-20zl

Private lessons 
-250zl (60 euros)


Possibilities to have lunch and dinner in the same place with an extra of 50zl (12 euros) per meal.
Exclusively by reservation.
It’s also possible to stay in different accommodations (soon more info about possibilities)
For different options, requests or needs we try to do what’s possible to help you and make you feel as much as comfortable.


INFO AND REGISTRATIONS:
volvercasadetango@gmail.com
or call us at

+48 690603015 (Pio)
+48 606273515 (Marta)During the next weeks you will receive more info and details about the whole event.
Stay tuned!!

Marta & Gianpio