Zajęcia w Volver w Styczniu 2022!

 > Aktualności >  Zajęcia w Volver w Styczniu 2022!

——————ENGLISH BELOW)——————

Zapraszamy wszystkich w nowym roku do Volver!
W 2022 mamy małą rewolucję w naszym tygodniowym harmonogramie.
Wszystkie lekcje będą prowadzone przez Marta Strada (PL) i Gianpio Cappucci (WŁ).
W „open level” (poniedziałki-środy o godz. 20.30) proponujemy tematy miesięczne.
Od 10 stycznia przez cały miesiąc będziemy proponować boleo w poniedziałki (przód, tył, a favor, en contra) oraz ganchos w środy (przód, tył) z nową wiedzą do podzielenia się z naszymi opiekunami.
O pozostałych zajęciach w tygodniu nie ma zmian.
We wtorki o 20.30 proponujemy lekcję „bliskie objęcie”.
W czwartki o 20.30 prowadzimy kurs Milongi.
Wszystkie te lekcje proponujemy korzystając z tego samego karnetu (4 lekcje 150 zł, 8 lekcji 240 zł lub karnet full pass 320 zł).
Jeśli chcesz spróbować uczęszczać na nasze zajęcia, pierwsze z nich oferujemy gratis!
Przyjdź i spróbuj! Jesteśmy przy ul. Barskiej 26.

Informacje:
volvercasadetango@gmail.com

I wreszcie od lutego Marta Strada zaproponuje cykl techniki (8 lekcji) dla początkujących.
Więcej szczegółów wkrótce!

Welcome everybody to the new year in Volver!
In 2022 we are having some small revolution in our weekly schedule.
All the lessons will be run by Marta Strada and Gianpio Cappucci.
In the open level class (Mondays-Wednesdays at 20.30) we propose monthly topics.
From 10 of January, for the entire month, we will propose boleos on Mondays (forward, back, a favor, en contra) and ganchos on Wednesdays (forward, back) with a new knowledge to share with our attendants.
About other classes in the week there are no changes.
On Tuesdays at 20.30 we propose the “close embrace” lesson.
On Thursdays at 20.30 we keep the Milonga lesson.
All those lessons are proposed by using the same carnet (4 lessons 150zl, 8 lessons 240zl or a full pass carnet 320zl).
If you want to try to attend our classes we offer you the first one for free!
Come and try! We are in Barska 26.

Info:
volvercasadetango@gmail.com

And at last but not least, from February Marta Strada will propose a cicle of technique (8 lessons) for beginners.
More details soon!