Tango First Steps w Volver!

 > Aktualności >  Tango First Steps w Volver!

—————ENGLISH BELOW——————
Witamy wszystkich w nowym roku w Volver!
Od 17 stycznia zaczynamy!!

– poniedziałki/środy o godz. 19.15:
Początkujących od 0 (0 do 3 miesięcy doświadczenia)
Zgłębimy ABC Tanga (objęcia, postawy, pozycje i kierunki), jak być razem w tańcu i muzyce z pierwszym repertuarem podstawowych figur i sekwencji.

– wtorki/czwartki o godzinie 19.15:
Początkujących plus (od 3 do 6 miesięcy doświadczenia)
Zagłębianie się w podstawy, dopasowywanie elementów do siebie, otwieranie się na więcej możliwości z pozycji, które się oswajają. Zajęcia jak zwykle poprowadzą Marta Strada (PL) i Gianpio Cappucci (IT)

Wszystkie te lekcje proponujemy korzystając z tego samego karnetu (4 lekcje 150 zł, 8 lekcji 240 zł lub karnet full pass 320 zł).
Jeśli chcesz spróbować uczęszczać na nasze zajęcia, pierwsze z nich oferujemy gratis!
20% rabat na karnet 8 wejść dla:
-studentów
-osób do 26 lat
-jeśli znajomy, z którym przyjeżdżasz kupi karnet na 8 lekcji (zniżką dla was obojga)

Przyjdź i spróbuj! Jesteśmy w Barskiej 26. I nie zapominajcie!
W sobotę 15 stycznia
zapraszamy na Milongę (raz w miesiącu) organizowaną dla wszystkich tych którzy są na początku swojej przygody z tangiem.
Zaczynamy pierwsza lekcją o godz. 18 którą poprowadzą Marta Strada oraz Gianpio Cappucci, a od godz. 19 rozpoczniemy Milongę.
Wejście jest całkowicie bezpłatne, weźcie ze sobą coś do picia i jedzenia razem z dobrym nastrojem i chęcią do tańca.
Nie myśl dwa razy i zaproś ich, by dołączyli do imprezą!

Info:
volvercasadetango@gmail.com
Marta: +48 606 273 515

Welcome everybody to the new year in Volver!
From 17 of January we start on
-Mondays/Wednesdays at 19.15:
Beginners 1 (0 to 3 months of experience)
We will study the Tango’s ABC (embrace, posture, positions and directions), how to be together in the dance and in the music with the first repertoire of basic figures and sequences.

-Tuesdays/Thursdays at 19.15:
Beginners 2 (3 to 6 months of experience)
Going deeper with basics, matching the elements together, being open to more possibilities from the positions which are getting familiar. As always the classes will be ran by Marta Strada (PL) and Gianpio Cappucci (IT)

All those lessons are proposed by using the same carnet (4 lessons 150zl, 8 lessons 240zl or a full pass carnet 320zl).
If you want to try to attend our classes we offer you the first one for free!

LOOK OUT:
You get 20% of discount if:
-you are a student
-you are less than 26 years old
– if you bring a friend who buys a 8 lessons carnet (discount will be for both of you)
Come and try! We are in Barska 26.And don’t forget!

Saturday 15 of January
Welcome to everybody to the party/milonga thought for people who are making the first steps in Tango!
Yes! Save the date!
We start at 6 pm with tango class and from 7 the party will begin!
The whole event is completely FREE, just bring some drink or food and your best mood to SHARE. We want to see our tango community getting bigger!
Do you have friends who can be interested to start dancing dango? Don’t think twice and ask them to join the class/party!!

Info
volvercasadetango@gmail.com
Marta: +48 606 273 515