4th Tango Meeting with Alejandro & Marisol, Cracow!!

 > Warsztaty >  4th Tango Meeting with Alejandro & Marisol, Cracow!!

——————ENGLISH BELOW——————

Tangolovers! 
Już po raz czwarty Alejandro & Marisol będą w Krakowie dzieląc się swoją ogromną wiedzą i doświadczeniem!
Warsztaty, lekcje indywidualne i pokaz!
ZAPAMIĘTAJCIE DATY!
3 i 4 czerwca w Tangovolver!! 

HARMONOGRAM:

SOBOTA 3,
11.00
1- „To samo nie jest tym samym”
Gra z „Yeites” i „Cadencias” starych milongueros. Inspiracje z przeszłości do tworzenia nowych i osobistych narzędzi do tworzenia naszego stylu.

15 minut przerwy.

12:45
2- Zmiany dynamiki w sacadas i boleos
Możliwości i kombinacje dla obu ról.

14:00
Wspólne obiad (w odpowiednim momencie będę musiał znać liczbę osób, które chcą do nas dołączyć, aby zarezerwować stolik).

NIEDZIELA 4
11.00
3- „Zmieniajmy muzykalność!!”.
Inny sposób interpretacji muzyki wewnątrz pary. Wyzwanie polegające na słuchaniu oraz odpowiedzialność obu ról, aby stworzyć jedną całość w tańcu.

15 minut przerwy.

12:45
4- Otwórz umysł i bliskie objęcie.
Rozwijanie naszej kreatywności w bliskim objęciu ale bez poświęcania i utraty połączenia z naszym partnerem.

14:00
Wspólne obiad.

18:00
Milonga Popo’u’Pio z pokazem Ale & Sol.

Cały program odbędzie się w Volver, Casa de Tango przy ulicy Barskiej 26.
Liczba miejsc ograniczona do max 8 par.

CENY:
Early bird do 20 kwietnia.
-Full pass: 380zł (75€) od osoby (niedzielna milonga z pokazem w cenie).
-Od 21 kwietnia 
Full pass: 480zł (100 €) od osoby
(niedzielna milonga z pokazem w cenie).

INFORMACJE I REJESTRACJE: 
volvercasadetango@gmail.com

O wydarzeniu będę informować na bieżąco z aktualnościami i szczegółami.
Uczestnicy muszą potwierdzić wpłatę
50% w momencie rejestracji, drugie 50% na miejscu pierwszego dnia warsztatów.
Płatność może być gotówką lub transfer. 

Z miłością 
Marta & Gianpio

-Argentyńczycy, Ale z Buenos Aires, Marisol z Rosario tańczą razem od prawie 20 lat. To mentorzy, którzy potrafią czerpać inspiracje od dawnych nauczycieli i „milongueros” i wprowadzać ich do nowego, dynamicznego, precyzyjnego sposobu tańca. Dzięki niekończącemu się poszukiwaniu stworzyli niepowtarzalną,
są znani na całym świecie i z doświadczeniem w
Europa, USA, Kanada, Chiny, Australia. 

-W tańcząc w stylu milongueros określają się jako nauczyciele tanga, ale przed wszystkim jaki tancerze socjalni. 

—————————————————————

Tangolovers! 
For the fourth time Alejandro & Marisol will be in Krakow sharing their huge knowledge and experience!
Workshops, private lessons and show!
SAVE THE DATES!
3rd and 4th of June in Tangovolver! 

SCHEDULE: 

SATURDAY 3, 
11 am
1- „The same is not the same”
Playing with „Yeites” and „Cadencias” by old milongueros.
Inspirations from the past to develop new and personal tools to create our style.

15 min break with snacks. 

12.45 pm
2- Changes of dynamics in sacadas and boleos. 
Possibilities and combinations for both roles.

2 pm 
Lunch all together (in the right moment I will need to know the number of people who want to join us in order to book our table) 

SUNDAY 4
11 am
3- „Mixed musicality”.
A different way to interpret the music inside the couple. The challenge of proposing and listening and the responsibility of both roles to make one in the dance.

15 min break with snacks 

12.45 pm
4- Open your mind and close your embrace! 
Developing our creativity in close embrace in the social contest without sacrificing and losing the connection with our partner. 

2 pm 
Lunch all together

6 pm
Milonga Popo’u’Pio with show Ale & Sol. 

All the schedule will take place in Volver, Casa de Tango in Barska 26.
Spots are limited to max 8 couples. 

PRICES:
Early bird till 20th of April.
-Full pass: 380zl (75€) per person (Sunday Milonga with show included)
-From 21st of April
480zl (100€) per person 
(Sunday Milonga with show included)

INFO AND REGISTRATIONS:
volvercasadetango@gmail.com


I will keep posted the event with news and details. 
Participants have to confirm paying the 50% at the moment of registration, the second 50% on spot, the first day of workshops. 
The payment can be by cash or money transfer. 

With love
Marta & Gianpio

-Argentinians, Alejandro from Buenos Aires, Marisol from Rosario they have been dancing together for almost 20 years. They are the mentors who were able to take inspirations from old teachers and “milongueros” and bring them to a new, dynamic, precise way of dancing.
With a never ending investigation they built an unmistakable worldwide’s known “brand”.
(Europe, USA, Canada, China, Australia).

-Deeply and faithfully milonguero style they define themselves social dancers then tango teachers.