Tango lessons for starters in Volver!!

 > Aktualności >  Tango lessons for starters in Volver!!

——————ENGLISH BELOW——————

Witamy w 2023 roku!
Kiedy zaczyna się nowy rok, zawsze chcemy spróbować nowych rzeczy lub działań.
Czy słyszałeś o tangu argentyńskim?
Czy kiedykolwiek myślałeś, żeby zacząć się uczyć?
Od 2018 roku Volver, Casa de Tango jest szkołą tanga, w której masz szansę go zatańczyć.

I nowy rok, nowy kurs!
W każdy wtorek i czwartek od 17 stycznia o godzinie 19.30 otwieramy nowy kurs dla początkujących, dedykowany osobom, które chcą podejść do tego tańca!
ZAPISZ DATĘ!
Dołącz do naszego „Go-Tan-Go club”!
Poznaj innych ludzi z tą samą pasją!

Na tym kursie dowiesz się:
-ABC tanga
-jak tańczyć razem z partnerem
-podstawowe kroki
-główne zasady, których należy przestrzegać w milonga

A już 14 stycznia o godzinie 18:00 w Barskiej 26 masz szansę na darmową lekcję, tylko dla absolutnych przystawek, a zaraz po niej impreza!

Szkołę prowadzą Marta (Pl) i Gianpio (It) w Volver, Casa de Tango na Barskiej 26.
Mówimy po polsku, angielsku, hiszpańsku!

CENY:
Pojedyncza klasa: 50 zł
Karnet 4 lekcji: 150 zł
Karnet 8 lekcji: 250 zł

Kontaktuj nas!
volvercasadetango@gmail.com
Tel Marta: 606 273 515

Welcome in 2023!
When a new year begins we always want to try to do new things or activities. 
Did you hear about Argentinian tango? 
Have you ever thought to start learning? 
Since 2018 Volver, Casa de Tango is a tango school where you have the chance to dance it. 

And new year, new course! 
Every Tuesday and Thursday from 17 of January at 7.30 pm we open a new starters course dedicate to people who want to approach this dance! 
SAVE THE DATE! 
Be part of our “Go-Tan-go Club”!
Meet other people with the same passion!

In this course you will learn:
-the ABC of tango
-how to dance together with your partner
-the basic steps 
-the main rules to respect in the milonga

And on 14 of January at 6 pm in Barska 26 you have the chance to have a free lesson, only for absolute starters and a party right after! 

The school is ran by Marta (Pl) and Gianpio (It) at Volver, Casa de Tango in Barska 26.
English and Polish spoken. 

Prices:
Single lesson: 50 zł
4 lessons Carnet: 150 zł
8 lesson Carnet: 250 zł

Contact us! 
volvercasadetango@gmail.com
Tel Marta: 606 273 515